Team coaching

Als teamleider moet je elke dag weer op twee verschillende niveaus tegelijk kunnen schakelen. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers zowel op individueel als op groepsniveau maar je wil uiteraard ook rendabel zijn. Beide sluiten mekaar niet uit, integendeel, als de balans goed zit versterken ze mekaar.
Maar… de wetten van de groepsdynamica laten zich niet altijd gemakkelijk doorgronden. Soms functioneert een team jammer genoeg niet zoals je het zou wensen. Een objectieve buitenstaander met expertise inzake groepsprocessen kan dan een oplossing bieden.

“De uitdaging bij Eclair, dochter van Carrefour, was drieledig: we dienden te verhuizen naar een nieuwe site, er moest een erp-pakket geïmplementeerd en de winst diende toe te nemen. Copact heeft ons begeleid in het sterken van ons managementteam zodat we de neuzen in dezelfde richting hadden om de uitdaging tot een goed einde te brengen”.

Hilde De Brucker, Eclair