Team coaching

Als teamleider moet je elke dag weer op twee verschillende niveaus tegelijk kunnen schakelen. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers zowel op individueel als op groepsniveau maar je wil uiteraard ook rendabel zijn. Beide sluiten mekaar niet uit, integendeel, als de balans goed zit versterken ze mekaar.
Maar… de wetten van de groepsdynamica laten zich niet altijd gemakkelijk doorgronden. Soms functioneert een team jammer genoeg niet zoals je het zou wensen. Een objectieve buitenstaander met expertise inzake groepsprocessen kan dan een oplossing bieden.