Consultancy

Verandering wekt veelal weerstand op, het is nu eenmaal niet anders. Copact adviseert en begeleidt organisaties bij veranderingen, met ruimte voor inspraak van de werknemers. Een bottom up in plaats van top down verhaal dus. Het creëren van de nodige betrokkenheid heeft namelijk een positieve impact op de gehele organisatie.

Onze consultancy vertaalt zich in een aanpak op maat, in functie van de organisatie en de noden die er leven. Voorbeelden zijn:

  • De uitwerking van een visie en missie
  • Procesoptimalisatie
  • De overschakeling naar andere systemen, bv een ERP
  • Een positieve groepsdynamiek

“Ons bedrijf was een aantal jaren geleden financieel niet meer gezond. Copact begeleidde ons in een reorganisatie zodat het terug rendabel werd. Na herformulering van onze strategie, de implementatie van nieuwe processen en een ERP èn een aangepaste staffing met 20 %, waren we na 8 maanden terug break even. Met een ROI van 22 maanden.”

Mister Minit

 

“Copact werkte met het management een end-to-end productieproces uit dat de kwaliteit en de efficiëntie significant verhoogde”.

Tele Atlas

 

“Als sterk gegroeid bedrijf bleven we vanuit het management vooral actief in operationele activiteiten. Als manager wilde ik ruimte maken om me ook op het strategische te kunnen focussen. Samen met ons managementteam werkte Copact een strategie uit op basis waarvan we ons verder kunnen professionaliseren. Deze oefening vergde ook de nodige teamcoaching”

bSource