JongLeer

Wat
JongLeer is een project waarbij een partnerschap gevormd is met 9 verschillende organisaties om kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar in de regio rond Zottegem en Brakel optimaal te begeleiden. Ook Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Oosterzele en Lierde zijn erin vervat.
Door een partnerschap op lokaal niveau te vormen willen we versnippering of onnodige doorverwijzingen tegengaan. We kunnen aan diverse noden tegemoet komen: sommige jongeren zijn geholpen met jobcoaching, maar waar nodig bieden we ook zorg-, psychosociale- en afhankelijkheidsondersteuning aan.

Doel en resultaat
Met dit project willen we de kloof tussen deze kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten in hun leven of werk. Dit kan resulteren in een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, het uitstippelen van een traject richting een job, of het opzetten van een traject op maat.

We zetten ook in op ‘outreaching’ naar jongeren die anders onder de radar zouden blijven. Meermaals per week organiseren onze jeugdopbouwwerkers een “open lokaal” waarbij ze een veilige ontmoetingsplaats creëren voor jongeren.

Op onze locatie in Zottegem bieden we een atelierwerking aan. Jongeren kunnen er laagdrempelig een zinvolle dagbesteding volgen met als doel een eerste stap richting arbeidsmarkt te zetten. In het atelier wordt namelijk gewerkt aan competentieversterking en attitudevorming.

Dit initiatief wordt gesteund door de afdeling ESF Duurzaam Ondernemen van het departement Werk & Sociale Economie.

Budget: € 2.798.215