Jongeren In Actie!

Wat
JIA! is een partnerschap bestaande uit 11 organisaties die elk hun eigen expertise inzetten om kwetsbare jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar te ondersteunen in het zetten van een stap vooruit in hun leven of werk. We zijn werkzaam in de regio’s Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen en werken daarbij samen met de lokale besturen van desbetreffende gemeenten en met VDAB. Daarnaast zetten we in op outreaching om jongvolwassenen die onder de radar blijven, te bereiken.

Doel en resultaat
De ondersteuning zet in op het versterken van de jongvolwassenen om op deze manier hun positie in onze samenleving en op de arbeidsmarkt positief te stimuleren. Dankzij een brede waaier aan expertise kunnen jongvolwassenen onder andere bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning, begeleiding bij middelenafhankelijkheid, jobcoaching, het vinden van een job of stage, basiseducatie, werken aan arbeidsattitude of een laagdrempelige dagbesteding in het groen. Dit kan resulteren in een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, het uitstippelen van een traject richting een job, of het opzetten van een traject op maat.

Bij JIA! hechten we veel belang aan vraaggericht werken met mensen op maat. Hen de nodige ruimte en veiligheid aanbieden om op eigen tempo stappen te kunnen zetten in hun leven dragen we hoog in het vaandel. Daarnaast kan de jongvolwassene ook rekenen op een warme, persoonlijke aanpak, wat ons tevens onderscheidt van het reguliere aanbod.

Dit initiatief wordt gesteund door de afdeling ESF Duurzaam Ondernemen van het departement Werk & Sociale Economie.

Budget: € 4.623.442,04