Digibank Pajottenland-West

Digibank Pajottenland-West is een aanbod op maat om de e-inclusie te vergroten, toegankelijk voor de inwoners van Affligem, Bever, Lennik, Liedekerke, Galmaarden en Roosdaal. Hierbij wordt specifiek de focus gelegd op mensen die kwetsbaar zijn en een digitale nood hebben: laaggeschoolde werkzoekenden en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, leefloners, alleenstaande ouders met minstens 1 kind ten laste, senioren, mensen in armoede en langdurig zieken.  

In elke gemeente zal een fysiek lokaal digipunt opgezet worden waar je langs kan gaan voor de bruikleen van een computer. Ook voor persoonlijke ondersteuning bij specifieke vragen over je smartphone, tablet of laptop kan je terecht in het digipunt. Daarnaast wordt ook een ruim aanbod van vorming voorzien op diverse locaties.  

Digibank Pajottenland-West is een partnerschap tussen de lokale besturen van Affligem, Bever, Lennik, Liedekerke, Galmaarden en Roosdaal, Ligo CBE Halle-Vilvoorde, Avansa Halle-Vilvoorde, Steunpunt Welzijn en Copact Coaching. Voor de activering van werkzoekenden doen we ook beroep op de expertise van VDAB. Verder wordt de Digibank Pajottenland-West ondersteund door een netwerk aan vrijwilligers.